Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

söndag 12 september 2010

HSAN läggs inte ner, får en mer renodlad roll


Debatt och missförstånd har skett under ett par månader. Ett systemskifte är på gång och en ny patientsäkerhetslag - http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/117764
SOU 2008:117 så vi får se var det slutligen landar och vem som vinner valet. Socialstyrelsen ska också få större möjligheter att rikta kritik mot såväl vårdgivare och enskild yrkespersonal. Samt patienter ska få det enklare att påtala briser, anmäla klagomål – själva händelsen, inte exakt vem som gjorde vad. Personligt ansvar ska krävas av de som avsiktligt slarvat eller gjort fel. Lättare att återkalla legitimation etc etc.

Att återkalla legitimationen har varit vanligt för alternativa läkare, inte för de som själva missbrukar och skrivit ut narkotiska läkemedel, är grava alkoholmissbrukare, slarvat hårt gång efter gång, är inkompetenta. Einar Berg är ett exempel – mycket kunnig och populär, men gick inte i ledband, Annika Dahlqvist har varit på vippen men börjar nu bli för stor. En läkare som anses för alternativ tappar legitimationen, inte en som missbrukar eller vanvårdar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar