Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

söndag 19 september 2010

KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom


Wikipedia säger som vanligt en hel del. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom
En sjukdom (kronisk bronkit och emfysem) som inte går att bota, men väl att bromsa om den upptäcks i tid, enkelt med spirometri. Om du är rökare eller har rökt under många år, börjar bli i medelåldern och får en ret/-slemhosta som inte vill ge sig, undersök dig! Sjukdomen smyger sig på och utvecklas sakta, 9 av 10 är eller har varit rökare. Varje år dör 2-3000 i Sverige av KOL, den femte vanligaste dödsorsaken i vårt land. Om vi inte gör något är det den tredje vanligaste år 2020. Rökare lever farligt, så gör också snusare; ny studie visar att de löper högre risk att dö av hjärtinfarkt och stroke. Snus ger ett stresspåslag på hjärtat som bidrar till högre blodtryck och ökad puls samt cancer i mage och matstrupe. Vattenpipa är inte alls ofarligt! Tobaken som röks gör personen lätt beroende och är dessutom utan filter. En timme rökandes vattenpipa är lika farligt som att röka 80 cigaretter. http://www.kol.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar