Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

fredag 3 september 2010

Varför äta ekologiskt – Leila Lindholm ger några argument


Kocken Leila som annars skriver kokböcker om söta kakor och efterrätter har gett ut ett litet häfte.
Mjölk – ekologiska kor äter gräs. De övriga äter kraftfoder m m, en del får sojamjöl, från hårt besprutade odlingar i Latinamerika. Kossorna som betar som de ska gör att vi har öppna landskap och en biologisk mångfald.
Så, ge oss en ekologisk icke homogeniserad mjölk!
Bananer – en av de frukter som besprutas allra mest, ofta utan skydd för plantagearbetarna som drabbas av förgiftningar och sjukdomar. KRAV-märkta bananer har växt upp utan syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Tänk på vår allas hälsa.
Kaffe – samma här, ogräsmedel, insektsgift, många av dem sedan länge förbjudna i Sverige.
Ekologiskt skonar miljön, alla bekämpningsmedel som sprutas på åkrarna, konstgödsel (som är kemiskt skit i stället för Äkta Vara – hommage till Mats-Eric), slammet från reningsverken - ALLT kommer ut i växterna, boskapen som betar samt uti i sjöar, åar och hav. Djurlivet tar skada, så gör också människor. Den biologiska mångfalden stryps med allt besprutande. För många av dessa medel finns det regler för hur mycket man får använda sig av, men ingen regel finns för cocktailen av många olika. Lätt att komma undan alltså. Ekologiska djur har oftast det bättre. Gynna den ekologiska bonden, alla bönder sliter, men dessa får slita dubbelt då de får jobba som man gjorde förut till viss del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar