Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

söndag 12 september 2010

Vad är hälsa?


Är det frånvaro av sjukdomar eller? Enligt WHO är "Hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.” - ”Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity."  

Enligt WHOs definition bör hälsa vara en fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller politiska åsikter. Här har vi då en hälsodeklaration som tydligt betonar att både fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse för att komma tillrätta med ojämlikhet vad beträffar hälsan. Då det gäller socialt välbefinnande är det möjligen så att WHO har velat markera att sådana faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk har betydelse för att minska ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar