Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

fredag 3 september 2010

Hjälp om Försäkringskassan vägrar


Göran Söderlund, f d chef vid Försäkringskassan hjälper (mot betalning) att få sjukpenning och – ersättning. Han hjälper sedan drygt ett år personer med att skriva yttranden för omprövning av Försäkringskassans beslut eller överklaganden. För sin konsulthjälp tar han 3.500:- inkl moms per klient oavsett hur det går och har hjälpt flera hundra. Ca 80 % är kvinnor, många med fibriomyalgi (sjukdomen som ibland existerar, ibland inte) och trötthetssyndrom. De är inte bara nedbrutna av sin sjukdom utan också av Försäkringskassans besked som innebär att det inte längre anses sjuka. Det största problemet är läkarnas agerande, de måste skriva bättre underlag för att Kassan ska kunna fatta beslut. Man måste skriva att man anser och inte att man bedömer, vara övertydlig. Försäkringskassan följer inte alltid heller Socialstyrelsens rekommendationer att kontakta läkaren vid ett bristfälligt underlag. Man gör inte heller som Socialstyrelsen förordar när det gäller diagnoser. Man anser ofta att diagnosen inte är medicinskt styrkt, men kvinnorna har ofta många diagnoser och då ska man titta på samsjukligheten. Vilket Försäkringskassan tolkat som att man får sikta på en diagnos och då missar man helheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar