Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

söndag 24 oktober 2010

BehörighetsutredningenDen alternativa vården är farlig och bör ytterligare regleras ser det ut som. Well, de flesta jag känner ingår redan i ett yrkesförbund, är kompetenta och vill väl.

* Ett register inrättas för de som utövar alternativa behandlingsformer och som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För att få registrera sig måste utövaren vara medlem i en yrkesorganisation och registret ska administreras av Konsumentverket. Det nya registret och bestämmelserna om vilka begränsningar som gäller för den som utövar alternativ- och komplementärmedicin ska finnas i en särskild lag. Utredningen föreslår också att skyddet för yrkestitlar utvidgas till att gälla även vid marknadsföring av verksamhet och att Socialstyrelsen ska ansvara för tillsynen av detta.
* Socialstyrelsen får i uppdrag att se över vilka somatiska sjukdomar som det bör vara förbjudet att behandla för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, om åldergränsen för att behandla barn bör ändras och möjligheterna att behandla gravida.

Idag får näringsterapeuter o dyl inte behandla barn under åtta, folk som har diabetes och cancer samt är gravida, men väl vägleda dem hur man t ex kan höja immunförsvaret, undvika vissa födoämnen m m. De flesta näringsterapeuter m fl jag känner, litar på och går till är medlemmar i ett yrkesförbund, vilket ju är självklart, det ger en viss legitimitet.

Vill du veta vad man anser att sjukvården ska ge, kunna och göra – läs Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar