Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 4 februari 2012

Sören Kirkegaard - till alla lärare, utbildare, coacher, professorer m fl

"Om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att kunna hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukheten inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna."

Det är inte så lätt att hjälpa andra. Vissa vill inte bli hjälpta. Tror inte att de kan bli hjälpta. Kan inte ta emot hjälp. Anser inte att de behöver hjälp. Vill inte försätta sig i en hjälpbehövande ställning. Men jag menade ju så väl.... men vilka var mina intentioner, egentligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar