Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 4 februari 2012

Erin Brockovich lever och agerar fortfarande

 http://www.leva.nu/Bloggar/Alla-bloggar/Leva/En-svensk-psykolog-i-USA/
"Här kommer en uppföljning av den grupp tonåringar i Le Roy, New York som plötsligt utvecklade symptom som påminner om Tourettes syndrom. Neurologer har enats om diagnosen masshysteri eller  "conversion disorder". Flera tonåringar inklusive en pojke har sedan utvecklat liknande symptom. The National Institute for Health har kontaktat familjerna och erbjudit ett andra utlåtande.  För cirka 40 år inträffade en stor läcka av toxiska kemikalier in närheten av högstadieskolan. Denna läcka ledde till förorening av både mark och vatten i området. Föräldrarna till de berörda eleverna har nu bett Erin Borckovich om hjälp. Många andra personer i samhället har kontaktat henne och frågat om hon kunde engagera sig. Detta är samma person som Julia Roberts gestaltade i filmen "Erin Brockovich". Brockovich är fortfarande en miljöaktivist som arbetar med fall som detta. I filmen från 2000 handlade det om en kemisk läcka i Kalifornien som förorenade grundvattnet och ledde till oförklarliga hälsoproblem bland invånarna. I media uttalade Brockovich sig nyligen och sa att när nationella organisationer känner till läckaget men avstår från att utföra mätningar av vatten och luft, då finns det mer att göra för att hitta en eventuell förklaring."


Erin spelades ju av Julia Roberts i filmen Erin Brockovich!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar