Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

torsdag 26 januari 2012

Sveriges dolda miljöbomber

"Det finns cirka 1 300 områden i Sverige som är så kraftigt förorenade att de kan innebära mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön.
– Ska vi hinna efterbehandla områdena inom rimlig tid måste anslagen öka, säger Erika Skogsjö vid Naturvårdsverket."

På väg - http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2011-09-26-sveriges-dolda-miljobomber.html

"Enligt Naturvårdsverket är cirka 80.000 områden i Sverige misstänkt eller konstaterat förorenade av tungmetaller och andra föroreningar.  18.700 områden har riskklassats. 925 finns i den högsta klassen och 4 800 i den näst högsta. Flera förorenade områden har alltså ännu inte fått sin klassning. Enligt länsstyrelsernas bedömning är det troligt att det verkliga antalet i den högsta riskklassen är cirka 1.300."  

Målet är år 2050 - finns jorden kvar då? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar