Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 11 juni 2011

Kartläggning av äldres allt högre medicinintag

villket är på tiden. Vetenskap har viss koll hur två läkemedel interagerar, över tre finns ingen som helst koll. De kan ta ut varandra, förstärka varandra och vissa äldre äter upp till tio läkemedel och mer per dag, vilka alla förstås ger olika biverkningar som man då lätt tar till ett annat läkemedel för att linda som i sin tur ger biverkningar. Många äldre förlorar år av vaket tillstånd pga detta överförskrivning. Dessutom kan vissa vara helt felaktiga eller feldoserade. Under de senaste 20 åren har äldres läkemedelsanvändning nästan fyrdubblats, runt 55.000 personer över 80 har idag fler än tio läkemedel. Vad behövs: regelbundna läkemedelsgenomgångar/-avstämningar vilket tar tid som många vårdcentraler/äldreboenden inte har. Mer personal kan behövas för att aktivera människor som inte längre bara sover. Psykpatienter, intagna på fängelser är ju så mycket lugnare att hantera med lite piller här och där. Inte alls lika krävande. Socialstyrelsen har nu börjat titta på detta. Glöm aldrig damen som missade tio år av liv med barn, barnbarn, vänner, kultur, upplevelser m m, när hon ändå låg döende togs medicinerna bort och hon kvicknade till, rejält. Medicinförgiftning kallas det visst, undrar hur många som lider av det.
Blodtrycket - ändra kosten i stället för statiner som ger biverkningar. Diabetes 2 - ändra kosten, sjukdomen kommer att ett felaktigt leverne och är en sjukdom som i sig ger kraftiga biverkningar, framför allt om den är dåligt skött - alltså fortsatt dåligt leverne. Banta inte - ändra kosten. Hjärt-kärl, ändra kosten. Det finns alltid något man kan göra för att själv åtminstone hjälpa till att bli friskare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar