Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

måndag 1 augusti 2011

John Virapen - Side Effects: Death

JOHN VIRAPEN var VD i Sverige för ett av VÄRLDENS STÖRSTA Läkemedelsbolag –  Eli Lilly & Company
http://john-virapen.com/en/home.html

Han berättar om vad som försiggår bakom stängda dörrar i en bok. Han skriver om det han sett och hört, samt själv gjort för att  under falska premisser föra ut farliga piller på marknaden.
Här berättar han själv:
Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=M8ZFUq5hr7E
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=iAC503XJ ... re=related
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=lFzWX5J8 ... re=related
Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=NL-z-qbi ... re=related

Företaget: http://www.lilly.se/.

Här följer citat från hans bok:
"Kroniskt sjuka människor garanterar livslång omsättning – ett läkemedel som botar skulle ju förstöra en sådan marknad." "Inom dagsjournalistiken är det inte ovanligt att rön om nya sjukdomar presenteras, sjukdomar som ingen hört talas om tidigare, och som heller ingen man känner lider av. I nyhetens kölvatten följer ofta ganska snart en nyhet om ett helt nytt läkemedel som hjälper just mot denna nya sjukdom, som ingen tidigare känt till existensen av. Många människor börjar fundera på om de kanske inte själva haft symptom som påminner om denna nya sjukdom. Så skapas en efterfrågan och en marknad som läkemedelsindustrin kan exploatera."

"Efter att ha läst boken kommer du förmodligen att få en annan bild av dina läkarbesök, läkarnas utskrivningspraxis, de senaste nyheterna från vetenskapens värld, forskningsrapporter och symposier, facktidskrifter, statliga rekommendationer, liksom av säkerheten i samband med godkännandeprocessen av nya läkemedel. Du kommer att se på allt detta med nya ögon."

"Visste du att så kallade opinionsbildare – det vill säga erkända professorer, forskare och läkare – målmedvetet mutas med dyra resor, presenter och pengar för att producera positiva rapporter om läkemedel vars allvarliga eller till och med dödliga biverkningar är kända, allt i syfte att skingra
läkares och patienters berättigade farhågor? 

Visste du att det bara finns korttidsstudier av många nya godkända och registrerade läkemedel, och att ingen vet vilka följder kortare eller längre användning av dem kan få för patienten?

Visste du att forskningsrapporter och statistik, som de statliga hälsovårdsmyndigheterna kräver för att godkänna ett läkemedel, förskönas på så sätt att de dödsfall som orsakats av läkemedlet har tagits bort ur rapporterna?

Visste du att mer än 75 procent av de ledande medicinska forskarna betalas av läkemedelsindustrin?

Visste du att det finns läkemedel på marknaden där mutor spelat en avgörande roll för deras godkännande?

Visste du att läkemedelsindustrin konstruerar sjukdomar och genomför riktade marknadsföringskampanjer för att öka avsättningen för sina produkter?

Visste du att läkemedelsindustrin i allt större utsträckning inriktar sig på barn?

Mycket av detta känner du naturligtvis inte till eftersom läkemedelsindustrin har intresse av att hålla allt detta hemligt. Men om någon läkemedelsskandal ändå skulle nå allmänhetens kännedom, så händer det bara när det inte går att undvika. Som i fallet med skandalen kring den tyska läkemedelstillverkaren TeGeneros kliniska försök i London 2006. En rubrik i en tidning löd
"Exploderande huvuden". Efter intag av ett nytt potentiellt mirakelmedel hände något märkligt. Inom två timmar svällde huvudena på de mänskliga försökskaninerna upp till mänsklig elefantstorlek. Någonting hade gått allvarligt snett gör TeGenero. Ur tillverkarens synvinkel var det allvarliga inte att huvudena svällde upp. Det bryr sig en läkemedelstillverkare inte om. Det allvarliga var
att skandalen kom till massmedias kännedom och blev offentlig – det är ett äkta problem. "Nybörjare!" skulle jag ha kallat dem på den tiden jag var aktiv i branschen. Men TeGenero gick under, rapporterade insolvens och lämnade in en konkursansökan. En global aktör råkar inte ut för sådant.

Sådana fall är alltid undantag. Det påstås inte sällan att tespersonerna ändå varit svårt sjuka. Man lägger skulden på dem som drabbades av njursvikt eller avled. Och hela tiden framhålls vilken hjälp många andra människor har av läkemedel. I denna bok kommer jag att visa hur felaktiga och falska dessa påståenden är."


Dr. John Rengen Virapen worked 35 years for Eli Lilly & Co as an executive. He now speaks out on the many crimes Big Pharma was and is responsible for and he himself also participated in.
Unfortunately, many of its crimes go passed public awareness as it enjoys the unethical protection from its big allies, the mainstream media, the FDA and governments. Dr. John Virapen (1943) has worked more than 35 years in the pharmaceutical industry. In Sweden he was general manager of Eli Lilly & Company and was involved in the market launch of several drugs, also such with massive side effects. John Virapen has written his first book about his activity as a manager in the pharmaceutical industry in 2006 under the pseudonym “John Rengen” the book “Rubio Talks – A story from a Pharma-Insider“. Side Effects: Death

Här är om honom: http://www.facebook.com/group.php?gid=320581806487

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar