Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

tisdag 17 maj 2011

Innehållsdeklaration - för liten text


SvD - 17.05.2011
Enligt Livsmedelsverkets vägledning ska märkningen vara klart läsbar och lätt att förstå vilket innebär att textstorleken inte får vara för liten och att onödiga utformningar och upprepningar på många olika språk bör undvikas. Inom EU pågår arbetet med att ta fram nya regler för märkning. Det senaste förslaget tillåter bokstäver som är 0,9 millimeter höga.
• Varans beteckning
• Ingrediensförteckning
• Hållbarhet
• Kvantitet
• Tillagningsanvisning
• Kontaktinformation
• Mängddeklaration
• Alkoholhalt
• Eventuellt ursprung
• Eventuell modifierad atmosfär
• Eventuellt sötningsmedel
Dessutom finns specialregler för till exempel sylt, choklad och kyckling.
----
Jag kan själv läsa ett fåtal med kisande ögon trots att jag inte är synskadad! Skärpning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar